เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาล


📋ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 ⏰เวลา 10.00-12.00 น.

🕴นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลชะมายเป็นเทศบาลเมืองชะมาย ☑️โดยมีหัวหน้าคณะทำงาน, เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการของคณะทำงาน เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ >>>📍เพื่อปรึกษาหารือพร้อมติดตามความคืบหน้าในการปฏิบัติงานตามคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน และมอบหมายแนวทางการปฏิบัติงานเพิ่มเติมในการดำเนินงานการเปลี่ยนแปลงฐานะเทศบาลตำบลชะมายเป็น "เทศบาลเมืองชะมาย"

#ชะมายบ้านฉัน #เทศบาลตำบลชะมาย #รวมใจเป็นหนึ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงฐานะเป็นเทศบาลเมือง

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25