เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประมวลภาพกิจกรรมชมรมวันอังคารกันเอง ประจำเดือนธันวาคม 2557


เทศบาลตำบลชะมายได้รับเกียรติจากทางอำเภอทุ่งสง  ให้เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมของชมรมวันอังคารกันเองประจำเดือนธันวาคม  2557  เพื่อให้แต่ละหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ด้านต่างๆ  ภายในเขตพื้นที่อำเภอทุ่งสงและใกล้เคียงได้มาพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในต่างที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05