เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


#ชะมายเกมส์ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2566


🟢ในวันที่ 26 สิงหาคม 2566 👉เวลา 08.30 – 18.00 น.

🟢นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาชะมายเกมส์ ตามโครงการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนพณิชยการทุ่งสง ต.ชะมาย โดยมีคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม.ตำบลชะมาย ชมรมผู้สูงอายุ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหว้า (ชะมายนุกูล) ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดวังหีบ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขากลาย คณะครูอาจารย์ นักเรียน เยาชน และประชาชน ตลอดจนภาคเอกชน ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาชะมายเกมส์--กิจกรรมเดินขบวนพาเหรด ตลอดจนการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ อาทิ ฟุตบอล เปตอง เซปักตะกร้อ และกรีฑา เพื่อให้นักเรียน เยาวชน และประชาชน ได้เกิดความสมัครสมานสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ห่างไกลจากยาเสพติด อีกทั้งยังส่งเสริมและพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาให้กับนักเรียนเยาวชนและประชาชน ได้เรียนรู้ เป็นการส่งเสริมต่อยอดในการพัฒนาด้านการกีฬาต่อไปในอนาคต

📣และอย่าลืมแวะมาร่วมรับชมการแข่งขันกีฬาชะมายเกมส์--ระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคมนี้

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12