เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนฯ จำนวน 3 สาย ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


🛫ในวันที่ 24 สิงหาคม 2566 ⏰เวลา 14.00 น.

🔴นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพร้อมด้วยประชาคมหมู่บ้าน นำโดยนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล (ประธานกรรมการ), นายอนุสิทธิ์ ทิตทอง ผู้อำนวยการกองช่าง (กรรมการ), นายสิทธิพงษ์ ด้วงช่วย หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป (กรรมการ) และตัวแทนประชาคมหมู่บ้าน พร้อมผู้ควบคุมงาน ผู้ควบคุมงานผู้รับจ้าง และผู้รับจ้าง ร่วมกันดำเนินการตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตและปรับปรุงถนน จำนวน 3 สาย ดังนี้

1) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตสายนาคำทวด ซอย 7 หมู่ที่ 6 ต.ชะมาย ระยะทาง 133 เมตร วงเงิน 270,710 บาท

2) โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย 12/2 หมู่ที่ 6 ต.ชะมาย ระยะทาง 90 เมตร วงเงิน 244,700 บาท

3) โครงการปรับปรุงถนนสายนาคำทวด ซอย 9 หมู่ที่ 6 ต.ชะมาย ระยะทาง 89 เมตร วงเงิน 235,800 บาท

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12