เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสนามโรงเรียนพณิชยการทุ่งสง เตรียมความพร้อมก่อนการแข่งขันกีฬา "ชะมายเกมส์"


🟢ในวันที่ 23 สิงหาคม 2566 👉เวลา 09.30 น.

🟢นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล พนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย และอถล.เทศบาลตำบลชะมาย

#พลังอถล.ทต.ชะมาย เข้าร่วม #กิจกรรมจิตอาสา #ชะมายเมืองน่าอยู่

ด้วยการพัฒนาสนามโรงเรียนพณิชยการทุ่งสง หมู่ที่ 7 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการเก็บกวาดเศษหญ้าแห้งภายในสนามการแข่งขัน และจัดเตรียมความพร้อมของสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬานักเรียนเยาวชน และประชาชน ประจำปี 2566 "ชะมายเกมส์" ในระหว่างวันที่ 26-30 สิงหาคม 2566 ที่จะถึงนี้

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12