เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่แก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังจากฝนตกหนัก ถนนทางหลวงชนบทสายหนองเหรียง-คลองจัง หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย


🔖ในวันที่ 16 สิงหาคม 2566 เวลา 14.30 น.

✍️นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายประสงค์ พรหมวันรัตน์ รองประธานสภาเทศบาล,นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล,นายอนุสิทธ์ ทิตทอง ผู้อำนวยการกองช่าง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่นำรถตัก JCB ไปขุดลอกคูระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังผิวจราจรก่อนถึงแยกนาคำทวด ถนนทางหลวงชนบทสายหนองเหรียง-คลองจัง หมู่ที่ 6 ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ทั้งนี้ เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังและป้องกันการเกิดอุบติเหตุของผู้ที่ใช้เส้นทางในการสัญจรถนนสายดังกล่าว

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12