เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน


เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์  2556  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งสง และสสส. จัดโครงการทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน  โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้า และแจกถุงยางอนามัยเพื่อรณรงค์ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้างสรรพสินค้าสหไทยพลาซ่าทุ่งสง
2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12