เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน


เมื่อวันที่ 13-14 กุมภาพันธ์  2556  เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับโรงพยาบาลทุ่งสง และสสส. จัดโครงการทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน  โดยมีกิจกรรมรณรงค์ให้ประชาชนหันมาใช้ถุงผ้า และแจกถุงยางอนามัยเพื่อรณรงค์ลดโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ ณ ห้างสรรพสินค้าสหไทยพลาซ่าทุ่งสง
2021-10-29
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12