เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)


🗣👥ประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA)

.........................................................

🗓ในวันที่ 9 มิถุนายน 2566 ⏰เวลา 09.30 น.

✍️นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่จากส่วนงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการตรวจประเมินฯ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช เพื่อเตรียมความพร้อมและทำความเข้าใจขั้นตอนรายละเอียดการตรวจประเมินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) ตามตัวชี้วัดทั้ง 5 ด้าน ทั้งนี้ในการประชุม ยังได้มีการร่วมกันพิจารณาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมการสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ตามที่ประธานคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ลงนามประกาศฯ เพื่อดำเนินการต่อไป

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25