เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและเงินค่าทดแทน ครั้งที่ 2


การประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นและเงินค่าทดแทน ครั้งที่ 2

🛣🌳🛖🛣🌳🛖

...........................................................

🔵ในวันพฤหัสบดี ที่ 8 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 น.

🔴นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้น และจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวนคืน ถนนสาย ง ผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 2 ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้น 3 อาคารศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช

🔴เพื่อร่วมพิจารณาราคาค่าทดแทนสำหรับต้นไม้ยืนต้น พืชผล โรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง และอสังหาริมทรัพย์สำหรับที่ดิน ให้แก่ผู้มีสิทธิรับเงินค่าทดแทน ค่าชดเชย และอื่นๆ ต่อไป

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05