เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและการหนีไฟแบบจําลองสถานการณ์ ณ ห้างแม็คโคร


#การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง-หนีไฟ 🧯

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๐๕.๓๐ น.📍

🚒 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้พนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและการหนีไฟแบบจําลองสถานการณ์ ณ ห้างแม็คโคร สาขาทุ่งสง หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🚑

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12