เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและการหนีไฟแบบจําลองสถานการณ์ ณ ห้างแม็คโคร


#การฝึกซ้อมแผนดับเพลิง-หนีไฟ 🧯

วันพฤหัสบดีที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๐๕.๓๐ น.📍

🚒 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้พนักงานงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าร่วมฝึกซ้อมแผนดับเพลิงและการหนีไฟแบบจําลองสถานการณ์ ณ ห้างแม็คโคร สาขาทุ่งสง หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🚑

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05