เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


#โรคไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลาย 🦟 🦟

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๕.๐๐ น.📍

🦟 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้สั่งการให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🦟

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05