เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก


#โรคไข้เลือดออกภัยร้ายจากยุงลาย 🦟 🦟

วันพุธที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๕.๐๐ น.📍

🦟 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้สั่งการให้พนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ ฉีดพ่นหมอกควัน เพื่อป้องกันและตัดวงจรการแพร่ระบาดของโรคไข้เลือดออก บริเวณชุมชนบ้านหนองหว้า หมู่ที่ ๑ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🦟

2024-07-22
2024-07-21
2024-07-20
2024-07-19
2024-07-19
2024-07-17
2024-07-17
2024-07-15
2024-07-12
2024-07-12