เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมมอบประกาศนียบัตรผู้สูงอายุที่จบหลักสูตร


🥰🥰วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม 2566 ⏰ เวลา 08.00-12.00 น.

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับผู้สูงอายุที่เรียนจบหลักสูตร ภายใต้ "โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลชะมาย

👉ซึ่งได้เดินทางเรียนรู้บทเรียนต่างๆ ผ่านกิจกรรมมามากมายจนจบครบตามหลักสูตร เพื่อส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพกายและจิตใจที่ดีและเพื่อพัฒนาความรู้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ตลอดถึงเพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภูมิปัญญา ความรู้ ประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

❤️สารแห่งความสุขจะตกตะกอนเป็นก้อนความสุข และจะอยู่คู่กับผู้สูงอายุตลอดไป👵🧓👴

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25