เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566


👉ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 👉เวลา 09.30 น.

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วม #กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2566 ณ สวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ 7 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

👉โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างร่วมกันปลูกต้นไม้ 5 ประเภท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก #สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง และ #ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 🌱ต้นยางนา🌱ต้นตะเคียน🌱ต้นพะยอม🌱ไม้สัก🌱และไม้หลุมพอ จำนวน 250 ต้น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สระน้ำหนองหอย ให้เป็นแหล่งฟอกปอดพร้อมเพิ่มออกซิเจน และได้ใช้ประโยชน์ในยามว่างสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ แก่ประชาชนชาวตำบลชะมาย และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียง

#ให้ธรรมชาติบำบัด

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25