เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566


👉ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 👉เวลา 09.30 น.

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหาร, ปลัดเทศบาล, หัวหน้าส่วนราชการ, พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วม #กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติประจำปี2566 ณ สวนสาธารณะสระน้ำหนองหอย หมู่ที่ 7 ต.ชะมาย อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช

👉โดยทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างร่วมกันปลูกต้นไม้ 5 ประเภท ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จาก #สถานีเพาะชำกล้าไม้ทุ่งสง และ #ศูนย์เพาะชำกล้าไม้จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกอบด้วย 🌱ต้นยางนา🌱ต้นตะเคียน🌱ต้นพะยอม🌱ไม้สัก🌱และไม้หลุมพอ จำนวน 250 ต้น เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สระน้ำหนองหอย ให้เป็นแหล่งฟอกปอดพร้อมเพิ่มออกซิเจน และได้ใช้ประโยชน์ในยามว่างสำหรับออกกำลังกายและพักผ่อนหย่อนใจ แก่ประชาชนชาวตำบลชะมาย และประชาชนจากพื้นที่ใกล้เคียง

#ให้ธรรมชาติบำบัด

2023-09-22
2023-09-21
2023-09-20
2023-09-18
2023-09-14
2023-09-13
2023-09-08
2023-09-07
2023-09-07
2023-09-05