เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


สำรวจพื้นที่เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย


🔔ในวันที่ 22 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 - 12.00 น.

🕵️‍♀️🧐นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย นำโดย นายพงษ์ประดิษฐ์ ธนาวุฒิ นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ ในการร่วมลงพื้นที่บ้านด่านปาบ หมู่ที่ 2 และบ้านวังหีบ หมู่ที่ 5 ตำบลชะมาย ร่วมกับผู้ใหญ่บ้าน, ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน, เจ้าหน้าที่จากกรมทรัพยากรน้ำฯ และทีมสำรวจจากกิจการค้าร่วม "ทีอีเอ็กซ์" เพื่อกำหนดที่ตั้งสถานีเตือนภัยล่วงหน้าสำหรับพื้นที่เสี่ยงอุทกภัย โดยจะมีการติดตั้งอุปกรณ์วัดระดับน้ำอัตโนมัติเพื่อวัดระดับน้ำในลำน้ำบริเวณสะพานพื้นที่เป้าหมาย เป็นการช่วยลดความสูญเสียของชีวิตและทรัพย์าสินจากเหตุการณ์น้ำท่วมฉับพลันและดินถล่ม

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24