เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖


🗓ในวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

👤 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ได้เดินทางไปเข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการผังเมือง ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ เพื่อพิจารณาปรับปรุงด้านการผังเมืองรวมเมืองทุ่งสง ณ ห้องประชุม ๔๑๕๐๑ อาคาร ๔ ชั้น ๑๕ กรมโยธาธิการและผังเมือง ถนนพระราม ๙ กรุงเทพมหานคร✍️

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25