เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบี้ยต้นและจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ฯ ผังเมืองรวมทุ่งสง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


🗓ในวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น.

👤 นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ได้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำหนดราคาเบี้ยต้นและจ่ายเงินค่าทดแทนอสังหาริมทรัพย์ที่จะต้องเวรคืนถนนสาย ง ผังเมืองรวมทุ่งสง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ โดยมีนายศรัทธา ทองคำ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นประธานการประชุมฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมศรีปราชญ์ ชั้นที่ ๓ ศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ✍️

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25