เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


เรียนรู้เรื่องการการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น


🟠ในวันที่ 12 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00 น.

🔵นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายงานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ 6 ครั้งที่ 9 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย โดยในวันนี้ผู้สูงอายุได้ร่วมกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย เรียนรู้เรื่องการการป้องกันอัคคีภัยเบื้องต้น เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ การใช้อุปกรณ์ดับเพลิง และเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย โดยได้รับความรู้จากทีมวิทยากรบรรยายจากงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองทุ่งสง นำโดย นายสุเมศว์ อุดมศักดิ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และนายเฉลิมศักดิ์ ทองสีนุช เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

..............................................

❤️ทุกบทเรียนให้ห้องเรียนผู้สูงอายุ ล้วนสร้างความรู้ ความเข้าใจ สู่ประสบการณ์ใหม่ที่เรียนรู้เท่าไรก็ไม่มีวันจบ👵🧓👴

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25