เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีการศึกษา 2566


🔴ในวันที่ 11 พฤษภาคม 2566 🕣เวลา 08.30-12.00 น.

🔵นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล เข้าร่วมในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะมาย ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย เพื่อปฐมนิเทศผู้ปกครองให้ทราบถึงรายละเอียดระเบียบแนวทางการปฏิบัติในการนำบุตรหลานเข้าเตรียมความพร้อมในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดเทศบาลตำบลชะมาย ทั้ง 3 แห่ง ให้ผู้ปกครองได้รับฟังนโยบายและแนวทางปฏิบัติ พร้อมทำความเข้าใจในการจัดการเรียนการสอนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในช่วงปฐมวัย ก่อนที่จะมีการเปิดภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25