เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม


วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายโดยงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมนำทีมโดยนายปรีชา บุญรักษา นักพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม นำทีมพนักงานจ้างลงฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงลายเพื่อควบคุมโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่ตำบลชะมาย




2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11