เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมงานอนามัยและสิ่งแวดล้อม


วันที่ 7 พฤษภาคม 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายโดยงานอนามัยและสิ่งแวดล้อมนำทีมโดยนายปรีชา บุญรักษา นักพัฒนาชุมชน รักษาการหัวหน้างานอนามัยและสิ่งแวดล้อม นำทีมพนักงานจ้างลงฉีดพ่นหมอกควันทำลายยุงลายเพื่อควบคุมโรคชิคุนกุนยา ในพื้นที่ตำบลชะมาย
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27