เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลชะอวด


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้ไปทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลชะอวดเพื่อดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและศูนย์หัตถกรรมจากกระจูดที่ตำบลเคร็ง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11