เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลชะอวด


เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2552 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้ไปทัศนศึกษาดูงานเทศบาลตำบลชะอวดเพื่อดูงานศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลชะอวดและศูนย์หัตถกรรมจากกระจูดที่ตำบลเคร็ง โดยมีผู้บริหาร สมาชิกสภา กลุ่มอาชีพ กลุ่มสตรี พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27