เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


นายกอบต.มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกรีฑา ทุ่งสงเกมส์ ครั้งที่ 8


เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา 17.00 น. ได้มีพิธีปิดแข่งขันกรีฑา นักเรียน ประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2552 "ทุ่งสงเกมส์ " ครั้งที่ 8 ณ สนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตนครศรีธรรมราช (ใสใหญ่) โดยมีนายอโนทัย ธรรมกุล นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน และเพื่อเป็นเกียรติแก่นักกรีฑาคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ได้เรียนเชิญนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง มอบถ้วยรางวัลชนะเลิศกรีฑาประเภทต่างๆให้กับผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27