เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการทุ่งสงรักษ์สะอาด ลดโลกร้อน


ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายปรีชา บุญรักษา รองปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งสง ได้มีการประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและข้อสรุปร่วมกันของคณะกรรมการในพื้นที่เป้าหมาย
2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06