เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการทุ่งสงรักษ์สะอาด ลดโลกร้อน


ในวันจันทร์ ที่ 2 กรกฎาคม 2555 เวลา 10.00 น. นายปรีชา บุญรักษา รองปลัดเทศบาล ได้เข้าร่วมโครงการทุ่งสงรักษ์สะอาดลดโลกร้อน ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลทุ่งสง ได้มีการประชุมชี้แจงความเป็นมาของโครงการและข้อสรุปร่วมกันของคณะกรรมการในพื้นที่เป้าหมาย
2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05