เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์


ในวันที่ 10 สิงหาคม 2552 อปพร.อบต.ชะมายร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ณ แหล่งน้ำบ้านหนองพลับ หมูที่ 8 ตำบลควนกรด อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมีนายอำเภอทุ่งสงร่วมงาน ส.อ.สธายุทธ ทองหัตถา เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย และนายวิรัช ชนมนัน ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ป้องกันฯ นำทีมอปพร. นายเกียรติคม ส้มเขียวหวาน นายราชินทร์ ทิพย์บุรี นายธวัช คงเอียด นายนเรศ ชนะคช นายวิโรจน์ แสงวิสุทธิ์ นายสำราญ แสงวิสุทธิ์ นายสมพร แสงอาริยะกุล นายสมพงษ์ ชูปาน เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27