เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ กิจกรรม "ทำกระเป๋าใส่ของ"


...................................................

🟡ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

🔵นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายงานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้นั้น ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร้องเพลง พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "การทำกระเป๋าใสของ" จากนายสุจินต์ แสงเงิน ประธานชมรมผู้สูงอายุ

..............................................

🧰ทุกบทเรียนให้ห้องเรียนผู้สูงอายุ ล้วนสร้างสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุทุกท่านให้แข็งแรง👵🧓👴

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24