เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน รีสอร์ทผู้สูงอายุ กิจกรรม "ทำกระเป๋าใส่ของ"


...................................................

🟡ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.

🔵นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายงานพัฒนาชุมชน ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๓ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลชะมาย โดยผู้สูงอายุที่เข้าร่วมโครงการฯ ในวันนี้นั้น ได้รับความสนุกสนานเพลิดเพลินไปกับกิจกรรมนันทนาการ ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพ ร้องเพลง พร้อมรับฟังการบรรยายให้ความรู้ในเรื่อง "การทำกระเป๋าใสของ" จากนายสุจินต์ แสงเงิน ประธานชมรมผู้สูงอายุ

..............................................

🧰ทุกบทเรียนให้ห้องเรียนผู้สูงอายุ ล้วนสร้างสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุทุกท่านให้แข็งแรง👵🧓👴

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15