เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖


🔴ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 🟠เวลา ๑๔.๐๐ น.

🔵นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย ✍️ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร และติดตามผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ เป็นการร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15