เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖


🔴ในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 🟠เวลา ๑๔.๐๐ น.

🔵นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมการประชุมพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย ✍️ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามนโยบายผู้บริหาร และติดตามผลการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ เป็นการร่วมกันหาแนวทางเพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลชะมายให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและตอบสนองต่อปัญหาความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24