เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


จิตอาสาพัฒนาอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย


✍️ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ 🕰เวลา ๐๙.๓๐ น.

👤นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาล นำทีมพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ #ชะมายเมืองน่าอยู่ พัฒนาบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉ด้วยการเก็บกวาด ทำความสะอาด และเตรียมสถานที่สำหรับปลูกต้นไม้ใน #วันท้องถิ่นไทยบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

เพื่อให้เทศบาลตำบลชะมายของเรา เป็นสถานที่ราชการมีความสะอาดและเป็นระเบียบเรียบร้อย พร้อมแก่การให้บริการประชาชนผู้มารับบริการทุกคน

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24