เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนบริเวนปากซอยข้างคลินิคชะมาย


🚜 ในวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. 🛵

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้สั่งการให้พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนบริเวนปากซอยข้างคลินิคชะมาย ริมถนนสายหนองเหรียง-คลองจัง หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🚵

🏍เพื่อเป็นการซ่อมแซมด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวก และปลอดภัยยิ่งขึ้น

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24