เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลชะมาย รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๒


🎏ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖⏱ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายงานพัฒนาชุมชน นำโดยนายสมชาย แก้วกำยาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๒ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน และนักเรียนผู้สูงอายุทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ได้รับความรู้จาก นายเสรี ทองดี อดีตเกษตรกรจังหวัด ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเกษตร มาช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุในเรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการปลูกผักสวนครัวพืชท้องถิ่นเพื่อเสริมรายได้ และฝึกปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพืชท้องถิ่น พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฝึกอาชีพปลูกผักสวนครัว ชนิด (ผักกาดกวางตุ้งและผักกาดขาว)🥬🥦

..............................................

🥬🥦ทุกบทเรียนให้ห้องเรียนผู้สูงอายุ ล้วนสร้างสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุทุกท่านให้แข็งแรง👵🧓👴

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05