เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) เทศบาลตำบลชะมาย รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๒


🎏ในวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖⏱ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายงานพัฒนาชุมชน นำโดยนายสมชาย แก้วกำยาน นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ ดำเนินโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๒ โดยมีนักเรียนผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน และนักเรียนผู้สูงอายุทุกคนที่เข้าร่วมกิจกรรมนั้น ได้รับความรู้จาก นายเสรี ทองดี อดีตเกษตรกรจังหวัด ซึ่งท่านมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเกษตร มาช่วยสร้างความเข้าใจให้กับผู้สูงอายุในเรื่อง การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและการปลูกผักสวนครัวพืชท้องถิ่นเพื่อเสริมรายได้ และฝึกปฏิบัติการจัดเก็บข้อมูลพืชท้องถิ่น พร้อมแบ่งกลุ่มทำกิจกรรมฝึกอาชีพปลูกผักสวนครัว ชนิด (ผักกาดกวางตุ้งและผักกาดขาว)🥬🥦

..............................................

🥬🥦ทุกบทเรียนให้ห้องเรียนผู้สูงอายุ ล้วนสร้างสุขภาพกายและใจของผู้สูงอายุทุกท่านให้แข็งแรง👵🧓👴

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24