เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ และสายต้นแค - วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕


📍วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๐๙.๓๐ น.📍

👉คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพร้อมด้วยประชาคมหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ เพื่อทำการตรวจรับงานจ้าง 🛻 ตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยาง Asphaltic Concrete สายนาคำทวด ซอย ๘ หมู่ที่ ๖ 🛣 และสายต้นแค - วังหีบ ๒ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 🎢

👉เพื่อเป็นการพัฒนาและซ่อมแซมระบบด้านโครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน 🛵

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24