เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


ประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖


 

📍ในวันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๔.๐๐ น.📍

🔹นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลตำบลชะมาย

🔹เพื่อปรึกษาหารือข้อราชการต่างๆ พร้อมติดตามและมอบหมายการปฏิบัติงานตามนโยบายฯ และการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละส่วนราชการ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

🔹เพื่อให้การดำเนินการด้านบริการสาธารณะของเทศบาลตำบลชะมายที่มีต่อประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24