เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์


✍️ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ 🕰เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

👤นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร👤 สมาชิกสภาเทศบาล👤 พนักงานเทศบาล👤 และพนักงานจ้าง👤 เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ พัฒนาบริเวณโดยรอบตลาดเกษตร ถนนสายกรุงแสงและบริเวณถนนภายในหมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำความสะอาด🧹🧙‍♀️เก็บกวาดขยะบริเวณดังกล่าว ให้เป็นสถานที่แลดูสะอาดตา และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24