เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์


✍️ในวันพุธที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ 🕰เวลา ๐๙.๓๐-๑๒.๐๐ น.

👤นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร👤 สมาชิกสภาเทศบาล👤 พนักงานเทศบาล👤 และพนักงานจ้าง👤 เทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ พัฒนาบริเวณโดยรอบตลาดเกษตร ถนนสายกรุงแสงและบริเวณถนนภายในหมู่บ้านทวีสุข หมู่ที่ ๒ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อทำความสะอาด🧹🧙‍♀️เก็บกวาดขยะบริเวณดังกล่าว ให้เป็นสถานที่แลดูสะอาดตา และมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15