เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖


ในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานรีสอร์ทผู้สูงอายุ (โรงเรียนผู้สูงอายุ) รุ่นที่ ๖ ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุเทศบาลตำบลชะมาย โดยมีผู้สูงอายุกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๔๐ คน เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องสิทธิผู้สูงอายุตามกฎหมาย อาทิ สิทธิด้านการแพทย์และสาธารณสุข ด้านการศึกษา ด้านการประกอบอาชีพ เป็นต้น นอกจากนั้นกลุ่มผู้สูงอายุที่เข้ารับการอบรมยังได้ร่วมกิจกรรมทำแบบประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น เพื่อตรวจเช็คสุขภาพใจ ในผู้ที่อาจมีภาวะเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตหรือภาวะซึมเศร้า ให้สามารถเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเ

2023-06-09
2023-06-08
2023-06-08
2023-06-07
2023-06-07
2023-06-03
2023-05-31
2023-05-31
2023-05-26
2023-05-24