เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


อบต.ชะมายร่วมแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติฯ


เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 อบต.ชะมายร่วมแข่งขันกีฬาเปตองเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี ณ องค์การบริหารส่วนตำบลร่อนพิบูลย์ เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระบรมราชีนีนาถ โดยมีพนักงานส่วนตำบลโดยนายทวีศักดิ์ แร่ทอง วิศวกรโยธา นายสุพจน์ รัตนพันธ์ นายสุรยุทธ ชินสิทธิ์ ส.อ.สธายุทธ ทองหัตถา นายวีรศักดิ์ รักษาแก้ว และนายวิรัช ชนมนัส เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ด้วย
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11