เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะเขาตาเล่ง,ปลูกต้นไม้บริเวณรอบสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย


ในวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น.

นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ จำนวน 2 จุด

📌โดยจุดแรกนั้นเป็นการปลูกต้นดอกเข็มบริเวณเสาธงชาติหน้าอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย

📌และจุดที่ ๒ เป็นการพัฒนาบริเวณ #สวนสาธารณะเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการเก็บกวาดใบไม้และเศษขยะบริเวณโดยรอบ

📌การดำเนินกิจกรรมจิตอาสาทั้ง ๒ จุดนั้น เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ ให้ทั้งสำนักงานเทศบาลตำบลชะมาย และสวนสาธารณะเขาตาเล่งเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดตาแก่ประชาชนผู้มาใช้บริการ ให้ตำบลชะมายได้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับการมาเยือนของทุกคนและแก่ประชาชนผู้ที่อยู่อาศัยในพื้นที่

2024-06-07
2024-06-03
2024-06-03
2024-05-30
2024-05-29
2024-05-29
2024-05-28
2024-05-23
2024-05-20
2024-05-15