เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


หมู่บ้านไทยเสถียร (เขาตาเล่ง) หมู่ที่ 8 ตำบลชะมายจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า


วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ไทยเสถียร (เขาตาเล่ง) หมู่ที่ 8 ตำบลชะมายจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้ต่อเดิมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมการแสดงภูมิปัญญาประจำหมู่บ้าน ได้แก่หนังตะลุง กลองยาว โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27