เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


หมู่บ้านไทยเสถียร (เขาตาเล่ง) หมู่ที่ 8 ตำบลชะมายจัดกิจกรรมทอดผ้าป่า


วันที่ 28 สิงหาคม 2552 ไทยเสถียร (เขาตาเล่ง) หมู่ที่ 8 ตำบลชะมายจัดกิจกรรมทอดผ้าป่าเพื่อหารายได้ต่อเดิมอาคารอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน โดยมีกิจกรรมการแสดงภูมิปัญญาประจำหมู่บ้าน ได้แก่หนังตะลุง กลองยาว โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
2021-07-27
2021-07-20
2021-07-12
2021-06-25
2021-06-24
2021-06-23
2021-06-22
2021-06-22
2021-06-15
2021-06-11