เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


📌ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.

👉นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการงานทุกกองฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย เพื่อร่วมกันหารือข้อราชการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้การดำเนินงานด้านบริการสาธารณะแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลชะมาย เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลชะมาย

2023-03-17
2023-03-15
2023-03-15
2023-03-14
2023-03-10
2023-03-10
2023-03-08
2023-03-08
2023-03-03
2023-03-01