เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


การประชุมหัวหน้าส่วนราชการ


📌ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.

👉นายอรุณศักดิ์ ชูแก้ว ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย ได้เรียกประชุมหัวหน้าส่วนราชการงานทุกกองฝ่าย เทศบาลตำบลชะมาย เพื่อร่วมกันหารือข้อราชการ และแนวทางการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ให้การดำเนินงานด้านบริการสาธารณะแก่ประชาชนของเทศบาลตำบลชะมาย เกิดความคุ้มค่าและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแก่ประชาชนชาวตำบลชะมาย

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25