เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กีฬาสีโรงเรียนบ้านหนองหว้าประจำปี2552


เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552 โรงเรียนบ้านหนองหว้าได้จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาภายใน หนองหว้าเกมส์ ประจำปี 2552 โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมายได้ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดงานในครั้งนี้
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27