เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕


#หิ้วปิ่นโตเข้าวัด #ฟังเทศน์ฟังธรรม #พัฒนาจิตเจริญปัญญา

ในวันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหารฯ สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ณ วัดเขากลาย หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ตามที่อำเภอทุ่งสงได้กำหนดให้เป็นโครงการที่นำทุกส่วนราชการ ทั้งภาครัฐ ผู้นำชุมชน นักเรียน และประชาชน เข้าร่วมหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธและเป็นการปลูกฝังการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา โดยมีนายนิคม หอยแก้ว ปลัดอาวุโสอำเภอทุ่งสง เป็นประธานโครงการฯ

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23