เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ ปรับภูมิทัศน์สวนสาธารณะเขาตาเล่ง


✅ในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ 🕰เวลา ๑๐.๓๐ น.

👤นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย ดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ พัฒนาบริเวณ⛰ #สวนสาธารณะเขาตาเล่ง หมู่ที่ ๘ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยการตัดแต่งต้นไม้และกิ่งไม้🌳 🧹เก็บกวาดใบไม้และเศษขยะบริเวณโดยรอบ เป็นการปรับภูมิทัศน์ ให้สวนสาธารณะเขาตาเล่งเป็นสถานที่ที่มีความสะอาดตาแก่ผู้เข้ามาเยือน ทั้งสำหรับใช้ป็นสถานที่ในการกราบไหว้ขอพร และเป็นสถานที่สำหรับพักผ่อนหย่อนใจ

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23