เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจกรรมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๕


#วันนี้ที่รอคอย 🇹🇭 #วันชาติ 🇹🇭 #วันพ่อแห่งชาติ 🇹🇭

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๐๐ น.

✍️📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชะมาย พร้อมคณะผู้บริหารฯ หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลชะมาย เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล แด่พระสงฆ์ จำนวน ๘๙ รูป เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง และสนามหน้าที่ว่าการอำเภอทุ่งสง โดยมี นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีฯ

#ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๒๐ น.

🎏นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลชะมาย มอบหมาย นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ นำโดยนายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้และพิธีถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ ณ โรงยิมเนเซียมเทศบาลเมืองทุ่งสง โดยมี นายถิรนาท เอสะนาชาตัง นายอำเภอทุ่งสง เป็นประธานในพิธีฯ

🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼🌼

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23