เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การประชุมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย


📍วันศุกร์ที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๐.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกับคณะวิจัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้(SCT) เพื่อประชุมโครงการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลชะมาย ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เพื่อร่วมกันศึกษาพัฒนาแอปพลิเคชั่นและเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนและหลังตลอดถึงเพื่อถอดบทเรียนและนำเสนอโมเดลที่เหมาะสมสำหรับการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการในเขตเทศบาลตำบลชะมาย ให้ได้รับคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23