เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การบริการทำหมันสุนัขและแมววัดวังหีบ


ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕ ⌚️เวลา ๑๑.๐๐ น.

📍เทศบาลตำบลชะมาย โดยกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และวัดวังหีบ ร่วมกันจัดเตรียมสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอทุ่งสง ในการบริการทำหมันให้กับสุนัข🐕และแมว🐈ภายในวัดวังหีบ หมู่ที่ ๕ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

🐕🐈ซึ่งทางเทศบาลตำบลชะมายได้ร่วมกับวัดวังหีบ แจ้งขอความอนุเคราะห์ในการทำหมันสุนัขและแมวภายในวัดวังหีบไปยังปศุสัตว์จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อเป็นการคุมกำเนิดไม่ให้สุนัขและแมวมีจำนวนเพิ่มมากขึ้น

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23