เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การซ่อมแซมถนนสายหมู่บ้านไพรบุญ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช


📍วันพุธที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๘.๓๐ น.

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้สั่งการให้พนักงานกองช่าง ลงพื้นที่ ซ่อมแซมถนนบริเวนปากซอยทางเข้าหมู่บ้านไพรบุญ หมู่ที่ ๖ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เพื่อเป็นการซ่อมแซมระบบด้านโครงสร้างพื้นฐานให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรได้อย่างสะดวก ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23