เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


การหารือร่วมกับบริษัทปูนซิเมนไทย ทุ่งสง เพื่อนำขยะมูลฝอยมาผลิตเป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน


📍วันอังคารที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๑๓.๓๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นายชัยยุทธ หอมหวล รองนายกเทศมนตรี พร้อมด้วยนางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ทต.ชะมาย ลงพื้นที่ร่วมกับตัวแทนจากบริษัทปูนซีเมนต์ไทย (ทุ่งสง) จำกัด และ วิศวกร จากบริษัท อีโค่ แพลนท์ เซอร์วิสเซส จำกัด (ทุ่งสง) ผู้รับผิดชอบดูแลการผลิตพลังงานเพื่อสิ่งแวดล้อมในการจัดการขยะมูลฝอย ประเภท โฟม ตระกร้าพลาสติก ถุงพลาสติก กระดาษลัง เพื่อนำไปแปรรูปขยะมูลฝอย ทำให้กลายเป็นขยะเชื้อเพลิง (Refuse Derived Fuel ; RDF) นำไปใช้เป็นเชื้อเพลิงเพื่อผลิตพลังงาน #และนอกจากนั้นยังเป็นการแก้ไขปัญหาขยะจากภาคธุรกิ #การค้าในเขตเทศบาลตำบลชะมา #ตลอดถึงเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อ

2023-12-08
2023-12-08
2023-12-06
2023-12-06
2023-12-05
2023-12-04
2023-11-29
2023-11-28
2023-11-23
2023-11-23