เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


ลงพื้นที่ตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete จำนวน ๓ สาย


📍วันพฤหัสบดีที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ⏰เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.📍

👉คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างพร้อมด้วยประชาคมหมู่บ้าน ได้ลงพื้นที่ เพื่อตรวจรับงานจ้างตามโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแบบ Asphaltic Concrete จำนวน ๓ สาย ประกอบด้วย ๑.สายวังหีบ ซอย ๓ หมู่ที่ ๕ ๒.ถนนสายทิวเทียน หมู่ที่ ๗ ๓.ถนนสายเขากลาย ซอย ๑ หมูที่ ๓ ตำบลชะมายอำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

👉เพื่อเป็นการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานในการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนได้สัญจรได้อย่างปลอดภัยทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน

2024-02-20
2024-02-19
2024-02-16
2024-02-14
2024-02-13
2024-02-09
2024-02-09
2024-02-05
2024-02-05
2024-02-05