เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


โครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการฯ


📍วันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕⏰เวลา ๑๐.๐๐ น.📍

👉นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้มอบหมายให้ นางจริยาวดี วิเชียรเชื้อ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยพนักงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมกับสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดนครศรีธรรมราช ในการตรวจปัสสาวะหาสารเสพติด #ตามโครงการส่งเสริมระบบการจัดการด้านยาเสพติดในสถานประกอบกิจการ ฯ ตรวจหาสารเสพติดของลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ เพื่อลดปัญหาและผลกระทบที่เกิดจากยาเสพติด โดยมีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคง อำเภอทุ่งสง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง และ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองหว้าร่วมสนับสนุนเจ้าหน้าในการดำเนินการครั้งนี้ด้วย

2023-01-25
2023-01-24
2023-01-24
2023-01-18
2023-01-14
2023-01-14
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-09
2023-01-06