เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายร่วมพิธีวันปิยมหาราชประจำปี2552


เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 2552 เวลา 07.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลชะมายร่วมพิธีวันปิยมหาราชประจำปี2552 ณ ลานพระบรมรูปรัชการลที่ 5 สวนสาธารณณะเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา โดยมีนายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชะมาย รองนายก สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมกิจกรรม
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27