เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


โครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕


#เตรียมเสบียงไว้เลี้ยงตัว #หิ้วปิ่นโตเข้าวัดพัฒนาจิต🙏

ในวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

✍️ตามที่อำเภอทุ่งสง ได้กำหนดจัดโครงการหิ้วปิ่นโตเข้าวัด ฟังธรรมทุกวันพระ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเป็นการรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของชาวพุทธและเป็นการปลูกฝังการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

📌นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาไว้ซึ่งธรรมเนียมปฏิบัติของพุทธศาสนิกชน จึงมอบหมายให้พนักงานเทศบาล จัดเตรียมปิ่นโตเพื่อเข้าร่วมโครงการดังกล่าวในวันพระประจำสัปดาห์นี้ ณ วัดลุมพินี หมู่ที่ ๖ ตำบลนาไม้ไผ่ อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25