เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช :www.chamai.go.th

 
 

 

 


กิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ เก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบท่าน้ำวัดเขากลาย หมู่ที่ ๓


#BigCleaningDay🧙‍♀️ #สัปดาห์นี้มุ่งตรงไปที่ท่าน้ำวัดเขากลาย 🧙‍♀️ #พื้นที่จัดงานประเพณีลอยกระทง

ในวันพุธที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ⌚️เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.📍

✍️นายประพัฒน์ รักษ์ศรีทอง นายกเทศมนตรีตำบลชะมาย มอบหมายให้ นายญาณวุฒิ เครือยศ รองปลัดเทศบาล รักษาราชการแทน ปลัดเทศบาลตำบลชะมาย พร้อมด้วยพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลชะมาย ร่วมกันดำเนินกิจกรรมจิตอาสาประจำสัปดาห์ ด้วยการเก็บกวาดขยะบริเวณโดยรอบท่าน้ำวัดเขากลาย หมู่ที่ ๓ ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นพื้นที่จัดงานสืบสานประเพณีลอยกระทงในค่ำคืนที่ผ่านมา

✍️ตามโครงการจิตอาสาชะมายเมืองน่าอยู่ เป็นการน้อมนำพระราชปณิธาน "สืบสาน รักษา ต่อยอด" มาปรับใช้และให้เป็นแบบอย่างในการบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อพัฒนาให้ตำบลชะมายเป็นเมืองที่สะอาดตาแก่ประชาชนผู้มาเยือน

2024-04-10
2024-04-10
2024-04-10
2024-04-08
2024-04-06
2024-04-04
2024-04-03
2024-04-01
2024-03-26
2024-03-25