เทศบาลตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช : www.chamai.go.th
 
 
 


กิจการวันลอยกระทงหมู่ที่ 2 3 และ 4


ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2552 ทางคณะกรรมการหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 3 และหมู่ที่ 4 ตำบลชะมาย ได้กิจกรรมวันลอยกระทง ณ สะพานด่านปาบ หมู่ที่ 2 โดยมีกิจกรรมการประกวดหนูนพมาศ
2021-10-19
2021-10-18
2021-09-27
2021-09-16
2021-08-30
2021-08-13
2021-08-13
2021-08-12
2021-08-12
2021-07-27